Implantologia – implanty stomatologiczne

Chirurg Szczękowy Implantolog w Londynie

Implant to nic innego jak wykonana ze stopu tytanu śruba, która po wprowadzeniu do kości zastępuje korzeń utraconego zęba.

more